Kjede

Hvis du drømmer at du er lenket betyr det sterke emosjonelle bånd; hvis du bryter kjedene, betyr det slutten på et vennskap.