Mark

Ormer som dukker opp i drømmer innen frukt kan snakke om skjulte korrupsjoner i situasjoner som har et godt og riktig utseende. Det kan også representere utseendet til inntrengere eller fremmede som kan skape problemer i emosjonelle forhold.