Kok opp

Vi må analysere nøye hva som koker, men generelt kan det tolkes som om vi undertrykker lidenskapene våre eller noen illusjoner og prosjekter som vrimler av kraft i oss. Andre forfattere hevder at drømmen snakker om kreativitet som må ta en form for ytre uttrykk.