Gress

Hvis vi ligger på gress eller er omgitt av det, snakker drømmen om vårt ønske om frihet og naturlig liv. Hvis vi i tillegg til gresset rundt oss, kjenner igjen medisinske urter, vil drømmen være et godt tegn på kunnskap og visdom. Denne drømmen kan også bære budskapet om behovet for å gjennomgå den type regler og unaturlige konvensjoner som vi hadde akseptert i hverdagen.