Hotell

Det meste av tiden er å drømme om hotell et speilbilde av bekymring og utrygghet i situasjoner som tar oss ut av komfortsonen vår.