Røyk

Drømmer om å være omgitt av røyk, tolkes som manglende evne til å se problemene du er i. Mental forvirring og mulige skjulte fiender.