ulovlighet

Hvis du drømmer om å observere en ulovlig handling, må du huske følelsen du hadde mens du drømte om denne handlingen, siden dette kan gi ledetråder om skjult skyld på grunn av tidligere handlinger du måtte ha. Men hvis du drømmer om at du er den som begår ulovlige handlinger, viser drømmen behovet for frigjøring fra sosiale former, eller kanskje mangelen på tilpasning til miljøet rundt deg.