Bokstav J

Dette brevet tolkes som et agn som kan hjelpe under drømmer å samle informasjon som vi trenger når vi er våkne, for å oppnå våre mål.