jug

Hvis kannen inneholder gode væsker som vann og olje, blir den betraktet som det gode tegnet. Det betyr at gode ting vil oppnås av drømmeren, mens hvis den inneholder skadelige væsker vil utfallet være ugunstig.