Bur

Det viser isolasjon og begrensning. Du må tenke på årsakene til at du holder så mange ting om deg selv innelåst.