Tromme

Hvis du hører det, betyr det at du lytter til anropet fra et instinkt, og hvis du spiller det, prøver du kanskje å få oppmerksomhet fra noen fra det motsatte kjønn.