Ku

I følge den symbolske tradisjonen representerer dette dyret tålmodighet og raushet forbundet med ernæring. Så hvis vi drømmer om dette, vil det fortelle oss om behovet vi har for disse egenskapene. Noen forfattere spesifiserer at det å se en ku i drømmer er en innblander av nye ideer som brygger i hodet og som vil være lønnsomme.