Offer

Hvis du er offeret, er det en prediksjon av sentimentale problemer eller svik mot venner, og hvis offeret er en annen person, kan det reflektere vår anger for aggressive tanker mot mennesker i vårt miljø. Hvis du mottar hjelp for å være et offer for noen form for vold, tolker noen forfattere dette som behovet for å tiltrekke andres oppmerksomhet.