Ambolt

Noen forfattere har en tendens til å tolke denne drømmen som en portent av arbeid og glede, når vi ser oss selv bruke hammeren til å slå mot ambolten.