Flukt

Du har en lav selvtillit og tror du er svak, derfor prøver du i drømmene dine å komme deg ut av vanskelige situasjoner.