kloster

På lignende måte kan du tolke drømmer der religiøse bygninger vises, men i dette tilfellet avslører de eksistensen av tvil om intellektuelle, moralske eller åndelige bekymringer. Det som er viktig i drømmen, er vår holdning til klosteret, som kan gjenspeile intensiteten og motivasjonen til disse bekymringene. For eksempel, hvis vi drar til klosteret, men ikke kommer inn, betyr det at bekymringene våre ennå ikke er godt definert, og heller ikke på sporet, men er en indikasjon på at vi allerede ser for oss hvor vi skal lede dem. Men hvis vi også ber i klosteret, er det ingen tvil om at bekymringen snart vil bli sikkerhet og lykke.