Brann

For å analysere drømmene våre med ild, må vi observere flammeformen. En fortærende ild, motsatt fra lysende, symboliserer opphøyet lidenskap. En liten, men godt opplyst ild, uten røyk, representerer ønske og ømhet, vårt behov for menneskelig varme. En brennende ild kan snakke om svik eller problemer, formoder som angår både kropp og ånd. Å føle seg truet i en drøm av flammer, snakker om en intuitiv frykt for å se oss overvunnet av et selskap som har en viss illojalitet eller fiasko.