Risåker

Det betegner fortjeneste etter mye arbeid.