Håndtak

det indikerer at det er fare, og vi vil bli frelst fordi vi handler nøye.