skremme

Å skremme en person indikerer at vi vil være ansvarlige for en ubehagelig situasjon. Å være redd betyr at interessene våre blir diskutert.