Landing

Landing forutsetter en lykkelig slutt på en situasjon.