Klokkeklapper

Det advarer oss om å endre holdningen, ellers blir vi utsatt for en skandale.