Okse

Det symboliserer offer, tålmodighet, arbeid og styrke. Hvis vi ser det glødende og med godt gevir, spår det overflod av materielle goder. Uten horn portends fattigdom. Hvis det er rasende, sykdom. Sovende, eller veldig tynn, fattigdom. Død, elendighet og ulykke.