Oppvarming

Kald eller skadet indikerer ensomhet og tristhet. Hvis oppvarmingen er på, glede og lykke. Hvis oppvarmingen er av, følelsesmessige straffer. Med røyk eller sot, tap av kontroll over en situasjon. Brenn med det, bakvask.