Disorder

Å forårsake det betyr tårer og forargelse. Se på det betyr muligheten for at en ulykke inntreffer.