Veldedighet, almisser

Å gi almisser fremmer uventet rikdom. Å motta dem vil føre til alvorlige tap.