Katastrofe, katastrofe

De representerer en voldelig måte. Drømmenes kontekst vil avklare om den forutsagte endringen vil være til bedre eller verre.