Lawn

Å se det vakre og omsorgsfulle indikerer at ambisjonene våre vil bli sanne ganske snart. Hvis vi tråkker og knuser det, indikerer det at før vi gjør våre ambisjoner til virkelighet, må vi overvinne mange vanskeligheter. Hvis vi er forelsket, indikerer det at vi blir gjengjeldt.