Avtale

Hvis vi går til en avtale og dette har en god avslutning, gir det en ny kjærlighet. Hvis det er et problem, symboliserer det at vi har urealiserbare ønsker.