albuene

Hvis de er skadet eller såre, kunngjør det neste irritasjonsmomenter.