Comet / Kite

Hvis det refererer til en komet (stjerne), gir den store ulykker. Hvis det er en drage (leketøy) og flyr godt, symboliserer det en gunstig situasjon. Hvis det er ødelagt, indikerer det at vi har bekymringer for noe vi ikke kan løse. Hvis det er på gulvet, overfører det sykdom. Hvis vi lager en, advarer den oss om ikke å risikere spekulasjoner.