konspirere

Det indikerer at midlene for å beskytte interessene dine vil være begrenset.