Cornice

Risiko for en sammensatt og ugunstig situasjon.