forakt

Du blir bebreidet for handlinger under ditt ansvar.