Dirigerbar (luftskip)

Ballongen symboliserer helheten. Zeppelin for luftskip avslører inkonstansen og allsidigheten i tankene og ønsker, som er hovedårsaken til våre feil og frustrasjoner.