Late som

Du vil ikke oppnå seier med vidd og løgn.