Dominere, styre, lede, styre, kontrollere

Denne drømmen forutsier suksess og triumf, men kortvarig, og bare hvis det ikke er noen ulykker under drømmen. Hvis du har denne drømmen som barn eller tenåring, gjenspeiler den ønsket om eventyr som er typiske for den alderen. Hvis vi går gjennom en vanskelig tid i livene våre, kan drømmen gjenspeile behovet for å mestre indre lidenskaper av motstridende karakter.