Graveren

Å drømme med undertakere som ikke tar seg av arbeidet sitt, forutsier døden til noen du kjenner som vil testamentere eiendommen til deg.