Skader

Å drømme at du er skadet eller skadet er et tegn på gode ting som kommer.