Sprenge

Du må møte hendelser og lide motsetninger.