Hyller

Hvis de er fulle av ting, forutsier hyller gode sjanser for å øke vårt materielle, mentale eller åndelige gode. Hvis de er tomme som kunngjør tap eller frustrasjoner.