vanskeligheter

Å lide dem kunngjør store problemer i pengespørsmål.