Kjole frakk, halebakke

Indikerer at situasjonen ikke stemmer overens med det du vil gi inntrykk av.