Raseri, raseri

Å drømme med noen rasende betyr at vi må forhindre en venns svik. Rage eller raseri viser også problemer angående helse og virksomheter.