Kloden, ballongen

Kloden symboliserer helheten. Drømmene der en klode vises, kan avsløre tørsten etter makt og herredømme eller kunngjøre en lang reise. Luftballongen og leketøyet avslører inkonstansen og allsidigheten i tankene og ønsker som er hovedårsaken til våre feil og frustrasjoner. Vi kan inkludere klodene som krystallkulen av spåkoner. I denne drømmen blir ønsket om å motta nyheter eller besøke personen vi savner avslørt.