gikt

Å se deg selv påvirket av denne sykdommen er et tegn på skam og irritasjoner.