Couch-gress

Omen med vanskeligheter, problemer og ubehag i helse og andre livsområder. Drømmen vil tydeliggjøre hvilken type smerter vi vil lide.