Sult

Mange ganger gjenspeiler det ekte sult. Hvis ikke: Det avslører at vi tidligere har hatt pengeproblemer og gjenspeiler frykten for at det skal skje igjen. Hvis vi i drømmen tilfredsstiller vår sult som indikerer at vår frykt ikke har noe grunnlag og en rik periode nærmer seg. Hvis denne drømmen gjentas ofte og vi aldri tilfredsstiller sulten vår som kan avsløre en annen sult av seksuell karakter.