Slingshot

Å drømme om en sprettert tilsvarer å gjenkjenne vår impotens før skjebnen og vårt ønske om å ta hevn.