Tolk

Indikerer at du vil trenge hjelp fra noen andre til å forstå hva som har skjedd.